สายมูวัดในอยุธยา ไหว้พระเสริมดวงชะตาให้ปัง

สายมูอยุธยา

สายมูอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 700 ปี เคยเป็นราชธานีของอาณาจักรอยุธยาถึง 417 ปี จึงเป็นที่ตั้งของโบราณสถานและวัดวาอารามมากมาย ซึ่งหลายแห่งก็มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะของผู้คนทั่วไป โดยเฉพาะสายมู วัดที่ไม่ค่อยมีคนไป อยุธยา ที่เชื่อว่าการไปไหว้พระขอพรที่วัดศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเสริมดวงชะตาให้ปัง สำหรับสายมูเตลูแล้ว สายมู อยุธยา ถือเป็นเมืองที่มีวัดศักดิ์สิทธิ์มากมายที่เชื่อว่าหากได้เดินทางไปสักการะขอพรแล้วจะทำให้ประสบความสำเร็จสมหวังดั่งใจปรารถนา บทความนี้จะพาไปรู้จักกับ เคล็ดลับ วัดสายมูอยุธยา ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ไหว้แล้วปัง สมหวังดั่งใจขอ ไหว้พระอยุธยา วัดไม่ดัง วัดสายมูอยุธยา ที่นิยมไปไหว้

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดอยุธยา สายมู ตั้งอยู่ที่ตำบลพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนต้น สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) กษัตริย์กรุงศรีอยุธยา วัดพนัญเชิงวรวิหารเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต หรือพระพุทธไตรรัตนนายก ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ในปัจจุบัน วัดพนัญเชิงวรวิหารเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอยุธยา ในแต่ละวันจะมีผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาสักการะขอพรหลวงพ่อโตเป็นจำนวนมาก วัดดังอยุธยา ของขลัง สายมูวัดพนัญเชิงวรวิหาร หมายถึง ผู้ที่ศรัทธาในหลวงพ่อโตและเดินทางมาขอพรให้ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านความรักและครอบครัว ในแต่ละวันจะมีสายมูเดินทางมาวัดพนัญเชิงวรวิหาร หลวงพ่อโต อยุธยา เป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะขอพรเรื่อง

 • สมหวังในความรัก
 • ครอบครัวอบอุ่น
 • ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่
 • บุตรหลานเจริญรุ่งเรือง

นอกจากนี้ ทริปไหว้พระอยุธยา สายมูวัดพนัญเชิงวรวิหารยังนิยมบูชาวัตถุมงคลของวัดพนัญเชิงวรวิหารอีกด้วย ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นและสมปรารถนาในสิ่งที่ขอ สำหรับสายมูที่สนใจเดินทางไปวัดพนัญเชิงวรวิหาร สามารถเดินทางไปได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

สายมูอยุธยา
สายมูอยุธยา

วัดใหญ่ชัยมงคล

ไหว้พระอยุธยา สายมู วัดใหญ่ชัยมงคล ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสวนพลู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งพม่าจนได้รับชัยชนะ ในปัจจุบัน วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอยุธยา ในแต่ละวันจะมีผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเยี่ยมชมและสักการะขอพรเป็นจำนวนมาก สายมูวัดใหญ่ชัยมงคล หมายถึง ผู้ที่ศรัทธาในวัดใหญ่ชัยมงคลและเดินทางมาขอพรให้ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านอำนาจบารมีและความสำเร็จ ในแต่ละวันจะมีสายมูเดินทางมาวัดใหญ่ชัยมงคล วัดศักดิ์สิทธิ์อยุธยา เป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะขอพรเรื่อง

 • ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
 • ชนะศัตรูคู่แข่ง
 • เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้คน
 • เจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน

นอกจากนี้ สายมูวัดใหญ่ชัยมงคลยังนิยมบูชาวัตถุมงคลของวัดใหญ่ชัยมงคลอีกด้วย ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นและสมปรารถนาในสิ่งที่ขอ สำหรับสายมูที่สนใจเดินทางไปวัดใหญ่ชัยมงคล สามารถเดินทางไปได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม วัดสายมู อยุธยา ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง กษัตริย์กรุงศรีอยุธยา ในปัจจุบัน วัดไชยวัฒนารามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอยุธยา ในแต่ละวันจะมีผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเยี่ยมชมและสักการะขอพรเป็นจำนวนมาก สายมูวัดไชยวัฒนาราม หมายถึง ผู้ที่ศรัทธา ทําบุญ9วัดอยุธยา ในวัดไชยวัฒนารามและเดินทางมาขอพรให้ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านหน้าที่การงานและการศึกษา ในแต่ละวันจะมีสายมูเดินทางมาวัดไชยวัฒนารามเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะขอพรเรื่อง

 • ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
 • สอบเข้าเรียนต่อได้
 • สอบแข่งขันได้
 • ประสบความสำเร็จในธุรกิจการค้า

นอกจากนี้ สายมูวัดไชยวัฒนารามยังนิยมบูชาวัตถุมงคลของวัดไชยวัฒนารามอีกด้วย ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นและสมปรารถนาในสิ่งที่ขอ สำหรับสายมูที่สนใจเดินทางไปวัดไชยวัฒนาราม สามารถเดินทางไปได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

สายมูอยุธยา
สายมูอยุธยา

วัดมเหยงคณ์

วัดมเหยงคณ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดร้างที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอโยธยาก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยา โดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) กษัตริย์กรุงศรีอยุธยา ในปัจจุบัน วัดมเหยงคณ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอยุธยา แผนที่ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา  ในแต่ละวันจะมีผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเยี่ยมชมและสักการะขอพรเป็นจำนวนมาก สายมูวัดมเหยงคณ์ หมายถึง ผู้ที่ศรัทธาในวัดมเหยงคณ์และเดินทางมาขอพรให้ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านความรักและครอบครัว ในแต่ละวันจะมีสายมูเดินทางมาวัดมเหยงคณ์เป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะขอพรเรื่อง

 • สมหวังในความรัก
 • ครอบครัวอบอุ่น
 • ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่
 • บุตรหลานเจริญรุ่งเรือง

นอกจากนี้ สายมูวัดมเหยงคณ์ยังนิยมบูชาวัตถุมงคลของวัดมเหยงคณ์อีกด้วย ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นและสมปรารถนาในสิ่งที่ขอ สำหรับสายมูที่สนใจเดินทางไปวัดมเหยงคณ์ สามารถเดินทางไปได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

วัดตะโก

วัดตะโก ตั้งอยู่ในอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อรวย วัดอยุธยาขอพรเรื่องเงิน ซึ่งเป็นพระ วัดเกจิดังอยุธยา ที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ในแต่ละวันจะมีผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาสักการะขอพรหลวงพ่อรวย พระ ดัง อยุธยา เป็นจำนวนมาก สายมูวัดตะโก หมายถึง ผู้ที่ศรัทธาในหลวงพ่อรวยและเดินทางมาวัดตะโกเพื่อขอพรให้ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการเงินและโชคลาภ ในแต่ละวันจะมีสายมูเดินทางมาวัดตะโกเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะขอพรเรื่อง

 • วัด อยุธยา ขอพรเรื่องเงิน โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
 • ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง
 • ประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน
 • สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

นอกจากนี้ สายมูวัดตะโกยังนิยมบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวย พระดังอยุธยา อีกด้วย ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นและสมปรารถนาในสิ่งที่ขอ สำหรับสายมูที่สนใจเดินทางไปวัดตะโก สามารถเดินทางไปได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

เคล็ดลับการไหว้พระสายมู

การ ไหว้พระเก้าวัดอยุธยา ไหว้พระสายมูเพื่อเสริมดวงชะตาให้ปังนั้น สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

 • เลือกวันและเวลาที่เหมาะสม ควรเลือกวันและเวลาที่เหมาะสมในการไปไหว้พระ เช่น วันพระ หรือวันขึ้นหรือแรม 15 ค่ำ ช่วงเวลาเช้าหรือเย็น ซึ่งช่วงเวลาเหล่านี้คนจะน้อย จะได้ทำบุญและไหว้พระอย่างสงบ
 • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
 • เตรียมดอกไม้ธูปเทียน ควรเตรียมดอกไม้ ธูป เทียน และของไหว้อื่นๆ ไปให้เพียงพอ
 • ไหว้พระด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ควรไหว้พระด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ตั้งจิตอธิษฐานขอพรตามที่ต้องการ

Follow:  https://allbesttrick.com/

Facebook Page: Allbesttrick

อ่านบทความเพิ่มเติม: สายมู ค้าขาย